Skip til hoved indholdet
    Hjem Et bedre miljø

Et bedre miljø

Mange slags påvirkninger

Jorddyrkning og afskaffelse af spildevand påvirker vandmiljøet

Kvælstof og fosfor - for meget af det gode

Forureningen er mindsket, men der udledes stadig for meget

Hvad skade gør kvælstof og fosfor?

For meget kvælstof og fosfor ændrer balancen i planter og dyr

Mindre forurening, der bruger ilt

Spildevandet renses bedre i dag, så dyrelivet kan igen få vejret

Rent og beskidt vand må ikke blandes

Tidligere blev de ledt til samme rørsystem - nu er de adskilte

Våde områder renser vandet

Mere vand forbedrer miljøet i åens opland og Randers Fjord

Slåning - men med måde!

Vandløbet renses sjældent, og planterne bliver slået skånsomt

Spærringer ændret til frit løb

Gamle opstemninger forvandles til strømmende vandløb med fisk

Vandløb, der snor sig frit

Mange vandløb har fået deres naturlige sving og gydegrus tilbage

Hvordan går det så?

Bedst for vandløbene, mindre godt for søerne og kystområderne

Gudenåkomitéens Sekretariat - Søvej 1, 8600 Silkeborg

Telefon: 51 44 49 43
majbrittkjeldahl.lassen@silkeborg.dk