Skip til hoved indholdet
    Hjem Et bedre miljø Spærringer ændret til frit løb

Spærringer ændret til frit løb

De fleste store spærringer i Gudenåens vandløb er i dag fjernet. Gamle opstemninger er forvandlet til frisk strømmende vandløb fulde af fisk.

Stryget gennem Silkeborg bymidte

Billedtekst: Stryget gennem Silkeborg blev bygget i 2000, da man nedlagde det gamle stemmeværk ved Papirfabrikken. Foto: Lars Nygaard.

Bomme i vandløbene

De mange opstemninger, der har haft til formål at skaffe energi, har siden middelalderen fungeret som markante spærringer i Gudenåens vandløb.

Spærringerne er gået hårdt ud over laks og de ørreder, som vandrer mellem deres gydepladser i vandløbene og deres opvækstområder i havet — eller for sørredernes vedkommende i søerne.

Selv ret lave spring i vandløbene kan spærre for smådyrene. Og de voksne insekter kan blive bremset af rør og mørke passager under broer i at flyve op langs vandløbene for at lægge æg.

Fri bevægelse

Den i dag er dørene til Gudenåens vandløb igen ved at blive åbnet. Siden 1990’erne er der fjernet mange spærringer og bygget omløb og stryg til dyrene overalt i Gudenåens vandløb.

I 1987 var antallet af spærringer cirka 215. Siden er mange af dem fjernet eller forsynet med stryg og omløb. Ifølge vandplanen er der dog stadig 141 steder, hvor der er behov for at skabe passage til fisk og smådyr.

Stemmeværket ved Vilholt Mølle var den sidste fuldstændige stopbom for fisk i Gudenåens hovedløb. Her blev opstemningen fjernet i 2008.

De sidste store hindringer for, at fiskene kan bevæge sig helt frit i åen, er i dag opstemningerne ved Tangeværket og Vestbirk Vandkraftværk.

Et umuligt spring...

Opstemningen ved Tangeværket (Gudenaacentralen) danner et spring på mere end 10 meters højde i Gudenåens hovedløb. Der produceres årligt ca. 11 millioner kWh strøm på elværket.
Foto: Jens Muff Hansen, Naturplan.

Tangeværket set neden for opstemningen, hvor vandet strømmer videre ned ad Gudenåen

... og det er også svært at finde op her!

Foto, der viser et bassin og  nogle trin i fisketrappen ved Tangeværket

Kun få laks og havørreder finder vej gennem den 155 meter lange fisketrappe forbi Tangeværket (Gudenaacentralen).
Foto: Jens Muff Hansen, Naturplan.

Video: Kom med på en tur ned i stryget i Silkeborg sammen med fridykker Poul Bitsch Kristensen. Ca. 2,5 minutter inde i filmen møder dykkeren flere store gedder i strygets huller.

Video: Havørreder kan have svært ved at finde ud af det! Her er en stor krabat bremset af spærringen ved Tangeværket på sin vej længere op for at gyde i Gudenåens vandløb. Optagelse: Jens Muff Hansen, Naturplan.

Gudenåkomitéens Sekretariat - Søvej 1, 8600 Silkeborg

Telefon: 51 44 49 43
majbrittkjeldahl.lassen@silkeborg.dk