Skip til hoved indholdet
    Hjem Mange funktioner

Mange funktioner

Udfordringer og muligheder

Der er mange udfordringer og muligheder ved vores brug af åen

Oversvømmelser - skidt eller godt?

Hvor skal vi undgå, og hvor skal vi acceptere oversvømmelser?

Et rigt liv af planter og dyr

Gudenåen giver plads til mange bevaringsværdige planter og dyr

Vandets kulturhistorie

De opstemmede søer har stor kulturhistorisk og rekreativ værdi

Oplevelser langs åen

Gudenåen byder på mange natur- og kulturoplevelser

Nye løsninger er vejen frem

Flere store vådområder langs Gudenåen er blevet genskabt

Gudenåkomitéens Sekretariat - Søvej 1, 8600 Silkeborg

Telefon: 51 44 49 43
majbrittkjeldahl.lassen@silkeborg.dk