Skip til hoved indholdet
    Hjem Et bedre miljø Rent og beskidt vand må ikke blandes

Rent og beskidt vand må ikke blandes

Tidligere blev regnvand og spildevand ledt til samme rørsystem. Nu leder man regnvand og spildevand til to adskilte rørsystemer.

Tegningen viser forskellen på fælleskloakerede og separatkloakerede område

Billedtekst: Tegningen viser forskellen på fælleskloakerede og separatkloakerede områder. Ved separatkloakering undgår man at udlede fortyndet spildevand ud i miljøet ved overbelastning af rørsystemet under kraftig regn. Tegning: Stig Bachmann Nielsen, Naturplan.

Mindre tryk på renseanlæggene

I mange boligområder i Gudenåens opland, der tidligere var fælleskloakerede, er kloakvandet fra husene blevet adskilt (separeret) fra regnvandet. Som eksempel kan nævnes, at 70 % af boligarealerne i Skanderborg Kommune i dag er separatkloakeret.

Hver for sig

Fidusen er, at regnvandet fra tage og veje løber i egne rør ud til vandløbene gennem regnvandsbassiner i stedet for at løbe sammen med spildevandet hen til renseanlæggene.

Ved at regnvandet løber i egne rør undgår man, at udlede urenset spildevand ud i vandløb og søer ved kraftig regn og skybrud.

Fra negativt til positivt

Kommunerne arbejder også på at klimatilpasse afledningen af regnvandet.

I stedet for at bygge store og dyre kloakker til at sikre huse og veje mod oversvømmelser parkeres vandet i lavninger og bassiner rundt om i byerne under skybrud. Herfra siver regnvandet langsomt ud i vandløbene eller ned i jorden.

Klimatilpassede lavninger med regnvand er til fordel for miljøet, og de skaber blå og grønne områder med masser af liv, tæt på byens befolkning.

Før...

Gammeldags regnvandsbassin med betonbund og hegn. Tegning Stig Bachmann Nielsen, Naturplan.

Tegning, der viser afspærret, traditionelt regnvandsbassin uden meget natur og oplevelsesværdi

Og nu

Moderne klimatilpasset regnvandsbassin - som også er til glæde for naturen og for mennesker. Tegning Stig Bachmann Nielsen, Naturplan.

Tegning, der viser regnvandsbassin somm moderne grønt område med mennekser, der oplever fugle, frøer og madpakken

Gudenåkomitéens Sekretariat - Søvej 1, 8600 Silkeborg

Telefon: 51 44 49 43
majbrittkjeldahl.lassen@silkeborg.dk