Skip til hoved indholdet
    Hjem Et bedre miljø Hvad skade gør kvælstof og fosfor?

Hvad skade gør kvælstof og fosfor?

For meget kvælstof og fosfor ændrer balancen mellem planter og dyr i søer og kystområder. Det kan give uklart vand, færre store planter og iltsvind.

Iltsvind med hvide svovlbakterier mellem dødt ålegræs

Billedtekst: Iltsvind med hvide svovlbakterier mellem dødt ålegræs. Foto: Jens Muff Hansen, Naturplan.

For meget næring giver uklart vand

Kvælstof og fosfor er næringsstoffer, som alle organismer, også vi mennesker, skal bruge til at vokse.

Det lyder positivt. Men overskud af næringsstofferne i fjorde og søer øger væksten af mikroalger i vandet. Algerne gør vandet uklart og forbruger ilt, når de rådner, til skade for dyrelivet. Og de store planter får ikke lys nok til at vokse.

Randers Fjord — kvælstof begrænser væksten

I kystområder som Randers Fjord er der normalt kun lidt kvælstof til stede i forhold til fosfor. Mikroalgerne i vandet vokser og deler sig, indtil kvælstoffet er brugt op, selvom der stadig er fosfor i vandet.

Det betyder, at forurening med kvælstof har størst indflydelse på fjordens miljøtilstand. Et bedre miljø kun kan opnås, hvis vi igen mindsker forureningen med kvælstof.

Søerne — fosfor begrænser væksten

I søerne er det omvendt. Her er der normalt kun lidt fosfor i vandet i forhold til kvælstof, og en bedre miljøtilstand kan kun opnås, hvis vi mindsker forureningen med fosfor.

Fortidens synder

Især når det gælder søerne er der et MEN! Gennem tiden er der ophobet meget fosfor i bunden af søerne fra dårligt renset spildevand. Det kan give uklart vand mange år frem, selvom vi i dag bekæmper forureningen med fosfor meget bedre end før i tiden. 

Livet i søer

Tegning af rigt liv i ren sø, med fugle, småfisk, geder og mange store vandplanter

Her ser du ind i en ren og klar sø. Der er kun få mikroalger i vandet men mange store undervandsplanter. Mikroalgerne har det hårdt i konkurrencen med planterne om næringsstofferne. Og livet er farligt for algerne. Gedderne, de store aborrer og lappedykkere kan se knivskarpt gennem vandet og jage de små skaller. Det giver flere små krebsdyr som dafnier og vandlopper, der æder af algerne. Rovfiskene og de fiskespisende fugle er på den måde med til at øge eller fastholde den klare tilstand i søen.

Tegning, der viser forarmet liv i den næringsforurenede sø, med dominans af småfisk og mikroalger, som gør vandet uklart

Her ser du ind i en uklar sø forurenet med næringsstoffer. Store mængder mikroalger gør vandet grønligt og der er ikke lys nok til store undervandsplanter. Mikroalgerne har al næringen for sig selv og kan vokse næsten uhæmmet. Der er enorme mængder småskaller, ”tusindbrødre”, som sjældent bliver over 5-8 cm lange. Skallerne lever trygt i det uklare vand. De har kun lille risiko for at blive ædt af rovfisk og vandfugle, som alle jager ved synet. De store flokke af skaller hjælper oven i købet sig selv. De æder en masse krebsdyr, som ellers skulle græsse på algerne. Skallerne er på den måde med til at øge eller fastholde det uklare vand.

Tegninger: Stig Bachmann Nielsen, Naturplan.

Blågrønalger ”maler” søen grøn. Sydsiden af Bryrup Langsø, september 2010. Foto: Jens Muff Hansen, Naturplan.

Blågrønalger, der flyder på overfladen af sø

Gudenåkomitéens Sekretariat - Søvej 1, 8600 Silkeborg

Telefon: 51 44 49 43
majbrittkjeldahl.lassen@silkeborg.dk