Indsats mod uønskede oversvømmelser

Trods miljø- og klimatilpasning vil der stadig være byer og andre områder langs Gudenåen, som skal sikres mod skader fra oversvømmelser.

Foto af høvande med oversvømmede bænke i Silkeborg

Billedtekst: En dag med høj vandstand i Silkeborg. Foto: Lars Nygaard.

Særligt udsatte steder

På særligt udsatte steder langs Gudenåens vandløb kan det fremover blive nødvendigt at gå aktivt ind for at hindre store skader ved oversvømmelser.

Det gælder især i de byer langs Gudenåens hovedløb, hvor der ligger huse eller industri tæt på åen.

Ved Bjerringbro undersøger man i disse år, om der skal bygges dæmninger eller om åens skal gøres bredere for at modvirke skader ved fremtidige oversvømmelser.

Man regner også på, om Tange Sø eventuelt kan bruges til at holde på vandet i perioder med særlig kraftig regn.

Slåning af vandplanter

Klart vand som følge af et mere rent miljø og vandremuslingernes filtrering af vandet betyder, at der er kommet flere planter i vandløbene.

Kommunerne vil sandsynligvis også fremover være nødt til at slå vandplanterne om sommeren, hvis der er risiko for høj vandstand.

Behovet for at slå vandplanterne vil afhænge af, hvor der fremover som led i miljø- og klimatilpasning kan tillades oversvømmelser i ådalene, og hvor oversvømmelser helt skal undgås.

Hvornår og hvor ofte, der skal slås, vil fremgå af de fremtidige vandløbsregulativer.