Skip til hoved indholdet
    Hjem Vision og handling Indsats mod uønskede oversvømmelser

Indsats mod uønskede oversvømmelser

Oversvømmelser vil altid være en del af Gudenåen, men gode, langsigtede løsninger er det som der er fokus på i arbejdet.

Billedtekst: En dag med høj vandstand i Silkeborg. Foto: Lars Nygaard.

Kommunernes og Gudenåkomitéens arbejde

Både på kommuneniveau og hos Gudenåkomitéen arbejdes der for at finde frem til de gode langsigtede løsninger, som kan håndtere vandet fra Gudenåen. Her har arbejdet gennem EU-projektet Coast to Coast, Helhedsplanen for vandhåndtering lang Gudenåen og seneste Landskabsanalysen for Gudenådalen skabt et godt og fælles vidensgrundlag for det fælles arbejde.

Sikre interesser lokalt

Gudenåen er med sine 176 km et meget stort vandløb, som betyder at det ikke er muligt at finde en samlet løsning for hele åen. Derfor arbejdes der efter at der laves lokale sikringer de steder, hvor der er konkrete udfordringer med vand fra Gudenåen. I udgangspunktet er reglerne at dem som får glæde af løsningen skal betale for den. Det betyder således at terrænhævninger, diger eller lignende i haver og ved huse er grundejerens eget ansvar.

Der findes også projekter, som arbejder for at sikre lidt større sammenhængende områder. Her kan nævnes Alken Enge ved østside af Mossø og Bjerringbro By ned til Gudenåen. I disse projekter indgår kommunen typisk som faciliterende part.

Langsigtede og naturbaserede løsninger

For at Gudenåen er mest robust over for fremtidens klima handler det i høj grad om at finde løsninger, som rækker langt frem. Samtidig er der også et fokus på at finde løsninger, som kan løses flere problemstillinger på en gang. Dette kan således være en vådgøre lavbundsarealer, så der også hentes en CO2 gevinst. Det kan være at fremme biodiversiteten og styrke naturplejen på arealer til gavn for naturen eller det kan være ved at lave vådområder, som kan mindske kvælstof og fosforudvaskningen til Randers fjord.

Gudenåkomitéen har i foråret 2023 besluttet, at de vil arbejde efter et storskala projekt langs Gudenåen. Heri har de hentet inspiration fra Belgien gennem arbejdet med deres SIGMA-plan, som har foregået i årtier. 

Gudenåen er ikke speciel

Oversvømmelser fra vandløb og i ådale er en naturlig del af dynamikken omkring vandløb. Derfor ses også oversvømmelser og fyldte ådalen i eksempelvis Storåen og ved Kongeåen når det regner meget. Her arbejder kommunerne også på at finde gode løsninger til at håndtere fremtidens stigende vandmængder.

Ved Kongeåen er der i 2023 opnået tilskud på 100 mio. kr. til en samlet ådalsprojekt for den yderste del af Kongeåen. Projektet handler om at give mere plads til oversvømmelserne gennem jordfordeling og jordopkøb. Men også indsatser for naturen er en del af projektet.

Gudenåkomitéens Sekretariat - Søvej 1, 8600 Silkeborg

Telefon: 51 44 49 43
majbrittkjeldahl.lassen@silkeborg.dk