Skip til hoved indholdet
    Hjem Vision og handling Fortsat kamp mod næringsstofferne

Fortsat kamp mod næringsstofferne

Der skal stadig gøres meget for, at Gudenåens vandløb, søer og kystområder kan få miljøstemplet ”god tilstand"

Vand der løber fra afløb til åen

Billedtekst: Vand fra land skal medbringe færre næringsstoffer til åen. Foto: Jens Muff Hansen, Naturplan.

Styr på kvælstof og fosfor

At fjerne næringsstoffer fra Gudenåens vandmiljø mere effektivt end i dag vil være en af de store opgaver for kommunerne i Gudenåens opland i fremtiden.

Der mangler stadig at blive fjernet 685 tons kvælstof i det vand, som strømmer ud i Randers fjord. Og søerne skal have tilført væsentlig mindre fosfor end i dag for at få klart vand.

Regnvand og spildevand skal fortsat adskilles

Kommunerne vil fortsat arbejde på separering af spildevand, for at undgå overløb ved renseanlæg ved kraftig regn. Det vil mindske tilførslerne af næringsstoffer.

Flere oversvømmelser

Men det bliver også nødvendigt at genoprette den naturlige dynamik i ådalene, hvis mængderne af næringsstoffer for alvor skal bringes ned.

Gudenåkomitéen vil i de nærmeste år fokusere på at genskabe naturlige vådområder i forbindelse med restaurering af vandløb i Gudenåens sidedale.

Et af midlerne er at gennemføre aftaler med private lodsejere om fosforprojekter.

 

Fra rende til at komme af med vandet...

Foto, der viser udrettet grøft

Vandløb i Midtbæk Enge i sidedal til Gudenåen vest for Randers, før restaurering i 2016. Foto: Hanne Wind-Larsen.

 

... til gensnoet vandløb, der kan afsætte næring på våde enge

Foto, der viser gensnoet bæk

Vandløbet efter restaurering i 2016 med nye sving og våde enge langs bredderne. Foto: Hanne Wind-Larsen.

Gudenåkomitéens Sekretariat - Søvej 1, 8600 Silkeborg

Telefon: 51 44 49 43
majbrittkjeldahl.lassen@silkeborg.dk