Skip til hoved indholdet
    Hjem Vandets vej Hvor meget vand?

Hvor meget vand?

Skyer, der blæser ind fra vest

Billedtekst: Nyt vand på vej ind over land - i regnskyer, der blæser ind fra vest. Foto: Stig Bachmann Nielsen, Naturplan.

Mest vådt mod vest

Det er overskuddet af nedbør, som giver vand til vandløbene.

Nedbøren er meget forskelligt fordelt fra landsdel til landsdel. I Jylland er der mere vådt end på øerne. Jylland ligger tættere på Nordsøen og Atlanterhavet, og herfra kommer det meste af den fugtige luft, som giver regn og sne over Danmark.

Overskud ender i vandløbene

Desuden er jordbunden mere sandet i Jylland, så meget af nedbøren siver hurtigt ned i jordlagene uden at fordampe. Det giver et større overskud af grundvand, som løber ud i kilder langs vandløbene.

I 1971-1998 var det årlige gennemsnitlige overskud af vand fra nedbøren og dermed afstrømningen til vandløbene 380 mm i Jylland og omtrent det halve, 180 mm, på øerne.

I Gudenåen har afstrømningen siden 1980 i flere år ligget på niveauer, der svarer til 500 mm eller derover. Det er en del over gennemsnittet for Jylland.

Mere end en hane, der drypper

Vandføringen i Gudenåen som helhed er i gennemsnit 32,4 m³/s. Det svarer til, at åen kan fylde mere end to svømmebassiner med vand hvert minut.

Vandbalance

Tegningerne viser en beregning af vandbalancen for Jylland og øerne fra 1971 til 1998. Ifølge denne opgørelse var nedbøren størst i Jylland med 910 mm om året i gennemsnit, mens den kun var 730 mm på øerne. Omvendt var fordampningen mindst i Jylland med 515 mm mod 530 mm på øerne. Med en ens vandindvinding på cirka 15 mm i begge landsdele gav det et årligt beregnet overskud af nedbør på 380 mm i Jylland og 185 mm på øerne. Overskuddet ender som afstrømning i vandløbene, og løber til sidst ud til havet. Tegning: Stig Bachmann Nielsen, Naturplan.

Tegning, der viser forskel på nedbør og fordampning på Jylland

Tegning, der viser forskel på nedbør og fordampning på Sjælland

Tallene stammer fra Naturen i Danmark, De Ferske Vande, s. 80-81 (Gyldendal 2013).

Faktiske målinger af den overskydende vandmængde, der årligt strømmede gennem vandløbene, lå på 370 mm i Jylland og 205 mm på Øerne. Det er rimeligt tæt på de beregnede værdier.

I gennemsnit strømmer der 1.944 m3 vand gennem Gudenåen per minut. Det svarer til vandet i 2,5 svømmebassiner på 25 meters længde og 12,5 meters bredde (750 m3). I tørre perioder løber der mindre vand gennem åen og ved afsmeltning og skybrud er gennemstrømningen meget større. Tegning: Stig Bachmann Nielsen, Naturplan.

Tegning af svømmebassinn

Gudenåkomitéens Sekretariat - Søvej 1, 8600 Silkeborg

Telefon: 51 44 49 43
majbrittkjeldahl.lassen@silkeborg.dk