Skip til hoved indholdet
    Hjem Vandets vej Gudenåens søer

Gudenåens søer

Undervejs mod havet passerer vandet i Gudenåsystemet igennem 67 store søer. Det stillestående vand giver ekstra liv langs Gudenåen.

Mossø

Billedtekst: Mossø er Gudenåsystemets største sø. Den er naturligt dannet i en stor lavning i landskabet. Foto: Jens Muff Hansen, Naturplan.

Søer er vigtige levesteder

Det stillestående vand i søerne bidrager med masser af ekstra liv og naturrigdom oven i det, som allerede findes i vandløbene.

Vandfugle som lappedykkere og blishøns yngler i rørskovene, og om vinteren slår tusindvis af ænder og gæs sig ned på søerne for at æde og hvile sig. Det er også her, havørne finder en stor del af deres føde. Mange arter fisk i Gudenåsystemet holder først og fremmest til i søerne.

Opstemninger har skabt ekstra søer

Nogle af søerne er kunstigt skabt ved, at vandet er opstemmet til brug for vandkraft og nogle af de naturlige søer har fået hævet vandstanden, også for at udnytte vandkraften.

De opstemmede søer har i dag stor rekreativ værdi og mange har et rigt liv af fugle, planter og fisk. 

Svært at finde vej

Men uheldigvis har vandløbenes fisk og smådyr svært ved at komme forbi opstemninger og søer på deres vandringer i vandløbssystemet.

Det er blandt andet gået ud over Gudenåens laks og havørreder.

For at løse problemet med spærringer har kommunerne i mange år arbejdet på at fjerne opstemninger eller skabe gode passager ved opstemningerne.

Opstemninger og big five

Kortet viser nogle af de opstemmede søer i Gudenåsystemet. Ud over de kunstige søer er der kanaler og strækninger af vandløb, hvor vandstanden også er hævet gennem opstemninger, f.eks. Klosterkanalen ved Klostermølle og Remstrup Å ved havnen i Silkeborg. Kort: Stig Bachmann Nielsen, Naturplan.

Kort, der viser eksempler på opstemmede søer i Gudenåsystemet

Mossø er med sin vandflade på 16,5 km2 den største sø i Gudenåsystemet, og den er Danmarks tredje største sø. Søen ligger 22 meter over havets overflade, dybden er 22 meter, og hvis man øser vand fra søen, er der 150 mio. m3 at tage af. Foto: Jens Muff Hansen, Naturplan.

Foto af Mossø sammen med kort, der viser beliggenheden

Skanderborg Sø består af Store Sø og Hylke Sø. Den ligger 23,5 meter over havet og er den næststørste sø i Gudenåsystemet. Vandoverfladen er i alt 8,6 km2, dybden er 18,8 meter og søen indeholder 49,2 mio. m3 vand. Foto: Stig Bachmann Nielsen, Naturplan.

Foto af Skanderborg Sø sammen med kort, der viser beliggenheden

Julsø er den største og dybeste af Himmelbjergsøerne. Søen ligger 21 meter over havet, vandfladen er 5,65 km2, den er 17,5 meter dyb og indeholder 43,5 mio. m3 vand. De andre Himmelbjergsøer er Birksø, Borre Sø og Brassø. Foto: Stig Bachmann Nielsen, Naturplan.

Foto af Julsø sammen med kort, der viser beliggenheden

Hald Sø ved Viborg er Danmarks tredjedybeste sø. Dybden på 31 m er kun overgået af Ravnsø, som ligger i Gudenåsystemet nær Ry (34 m) og af Furesø på Nordsjælland (38 m). Hald Sø ligger 9 meter over havet, vandoverfladen er 3,4 km2 og søen indeholder 45 mio. m3 vand. Foto: Stig Bachmann Nielsen, Naturplan.

Foto af Hald Sø sammen med kort, der viser beliggenheden

Tange Sø er Danmarks største kunstige sø. Vandet er opstemmet langs en del af Gudenåen, som havde et fald på 10 meter, stærk strøm og vigtige gydebanker til laks. Vandfladen er 5,4 km2 og søen indeholder 16,7 mio. m3 vand. Vandet opholder sig cirka 10 dage i Tange Sø, men når det er ekstra vådt, kan det skylle gennem søen på kun 4 dage. Foto: Lars Nygaard.

Foto af Tange Sø sammen med kort, der viser beliggenheden

 

Møllesøen ved Hammer Mølle er en af de mange kunstigt opstemmede søer i Gudenåens opland. Foto: Jens Muff Hansen, Naturplan.

Foto af møllesøen ved Hammer Mølle

Gudenåkomitéens Sekretariat - Søvej 1, 8600 Silkeborg

Telefon: 51 44 49 43
majbrittkjeldahl.lassen@silkeborg.dk