Skip til hoved indholdet
    Hjem Rekreativ brug Hvorfor regler?

Hvorfor regler?

Sejladsreglerne for Gudenåen bestemmer, hvor man må sejle og hvordan sejladsen skal foregå.

 Motorbåd på Julsøtur ud for Himmelbjerget.

Billedtekst: Motorbåd på Julsøtur ud for Himmelbjerget. Foto: Lars Nygaard. 

Alle skal kunne være der

Sejladsreglerne skal sikre, at brugerne af Gudenåen ikke falder over hinanden, og at sejladsen ikke forstyrrer lokale beboere, andre gæster og naturen langs åen.

Nogle søer og vandløb er roligvande, hvor motorbåde ikke må komme, og af hensyn til fugle må man ikke sejle i rørskovene.

Der er også regler for, hvor hurtigt man må sejle.

Udlejningssejlads

Gudenåkomitéen står bag den ordning, der regulerer udlejningssejladsen. For at kunne udleje fartøjer til sejlads i Gudenåsystemet, skal man godkendes som udlejer og have koncessioner til det antal fartøjer, man vil udleje. Det er kommunerne langs Gudenåen, der udsteder tilladelser til udlejerne.

Antallet af koncessioner afpasses efter, hvor mange både vandløbene og søerne kan tåle, før trafikken og forstyrrelserne bliver for store.

Reglerne skal overholdes

Motorbåde skal registreres og bære et synligt nummer for at må søsættes i Gudenåsystemet.

Registreringerne og tildeling af numre styres via Gudenåkommunernes fælles sejladshjemmeside, der bl.a. rummer det fælles bådregister.

Kommunerne og politiet fører kontrol med, at sejladsreglerne og registreringsreglerne bliver overholdt.

I fred for uro og bølger

Foto af lappedykkerrede med æg

Vandfugles reder tåler ikke sejlads i rørskoven og høje bølger fra motorbåde. Foto: Jens Muff Hansen, Naturplan.
 

Afslapning skal helst være en afslappet oplevelse

Foto af folk, der har sat kano i and langs bredden

Sejladsreglerne skal gøre dagen på vandet til en god oplevelse for alle brugere af Gudenåen. Foto: Lars Nygaard.

Vandgang før den røde spand

Gudenåkomitéens Sekretariat - Søvej 1, 8600 Silkeborg

Telefon: 51 44 49 43
majbrittkjeldahl.lassen@silkeborg.dk