Skip til hoved indholdet
    Hjem Flodens munding Oversvømmelser skabt af hav og vind

Oversvømmelser skabt af hav og vind

Oversvømmelser er frygtindgydende og samtidigt imponerende udfoldelser af naturens kræfter.Det kan man for alvor opleve i den nedre del af Gudenådalen.

Højvande i Randers Fjord

Billedtekst: På billedet har vandet bredt sig over store dele af Randers Havn ved højvande i Randers Fjord den 6. januar 2012. Foto: Mona Damholdt.

Bunden lavere end havet

Gudenåens bund dykker ned under havets overflade allerede ved Ulstrup — cirka 20 km inde i ådalen vest for Randers. Det forklarer, hvorfor høj vandstand i Randers Fjord let kan skabe store oversvømmelser langt ind i ådalen. Tidevandszonen strækker sig cirka 8 km op til Langå.

Storm skubber ekstra havvand ind

Især når der er storm fra øst, kan vinden presse enorme mængder havvand fra Kattegat ind i fjorden.

Havet strømmer ind, mens åen strømmer ud. Sammenstødet tvinger vandet ind over de lavliggende byområder og marker og enge. I ekstreme tilfælde er vandstanden mere end to meter over normalen i Randers.

Ådalen under vand

Ved ekstrem højvande kan store flader ses med vand, når man passerer ådalen på motorvejen vest for Randers. Vandet breder sig også over store arealer omkring Randers Havn, og i mange tilfælde kan opstuvningen af vandet mærkes helt ind til Langå.

Der kan også opstå oversvømmelser i ådalen ved afsmeltning eller kraftige regnskyl over land. Vandet hobes op, fordi åen mangler fald det sidste stykke ud mod Randers Fjord.

De nye vådområder, som er skabt i ådalen de senere år, virker som en buffer, der midlertidigt kan holde på vandet. Men det er ikke nok til at hindre oversvømmelser de steder, hvor man helst er fri for vandet.

Video: Film af Mona Damholdt fra de store oversvømmelser i Randers, 6. januar 2012.

Frokost i det våde?

Arealer står under vand ved Svostrup Kro langs den nedre del af Gudenåen, 20. august 2016. Foto: Hanne Wind-Larsen.
 
Oversvømmelser ved Svostrup kro

Gudenåkomitéens Sekretariat - Søvej 1, 8600 Silkeborg

Telefon: 51 44 49 43
majbrittkjeldahl.lassen@silkeborg.dk