Skip til hoved indholdet
    Hjem Flodens munding "Grand Canyon" under vandet

"Grand Canyon" under vandet

Øerne i Gudenåens delta er ingen hindring for vandstrømmen. Der er dybe render mellem øerne, hvor vandet let kan strømme forbi.

Illustrerer bunden ad Gudenåen

Billedtekst: Sådan kunne man tro, det ser ud.... ....men det ser faktisk sådan ud! Tegninger: Stig Bachmann Nielsen, Naturplan.

Øer er naturligt for et floddelta

Mange mennesker har bemærket, at der er dannet øer med tagrør og andre sumpplanter i Gudenåen ud for Randers. Et fænomen, som er typisk for et floddelta.

Øerne er især tydelige ved Randers Regnskov. Her deler vandet sig flere steder og løber rundt om øerne i forskellige strømrender.

Øerne spærrer ikke for vandet

Umiddelbart skulle man tro, at øerne spærrer for åens vand, så det hindres i at løbe ud mod fjorden. At øerne stuver Gudenåen op.

Men dykker man ned under vandet, vil man opdage, at det ikke er tilfældet.

Opmålinger har vist, at der er dybe strømrender mellem øerne — som kløfter i en miniudgave af Gran Canyon på bunden af åen.

Nogle render er knap 3 meter dybe. De er meget stabile, de har stejle sider og de er helt ”renskurede” uden sand på bunden. De er så brede og dybe, at de nemt kan sende vandet fra åen ud i fjorden.

så det vil ikke hjælpe på oversvømmelserne at opgrave øerne. Det er vandstanden i Randers Fjord, der bestemmer vandstanden i Gudenåen, og ikke effekten af øerne i deltaet.

Foto der viser, hvordan er opstår en ø i vandløbet

Billedetekst: En ny ø er ved at opstå i åen. Øerne dannes tit omkring døde grene eller måtter af plantevækst, der har revet sig løs fra åens kanter. Foto: Hanne Wind-Larsen.

Opmåling

Ved måling af åens dybde bruger man en blanding af simpel og meget avanceret udstyr. En båd trækkes på tværs af åen langs et reb, og dybden måles flere gange undervejs ved hjælp af en lang målestok med GPS udstyr i toppen. Foto: Hanne Wind-Larsen.

Teknikere, der opmåler åens dybde fra båd

Tværprofil opmålt omkring en ø. Profilen er vist med 8 x overhøjde, så dybden er overdrevet i forhold til bredden af åen. Nogle steder er åen op mod 3 meter dyb rundt om øerne. Tilsvarende dybde ”kløfter” er usædvanligt for danske vandløb.

Tværprofil, der viser forskelle i dybden på tværs af åen ud for Randers

Gudenåkomitéens Sekretariat - Søvej 1, 8600 Silkeborg

Telefon: 51 44 49 43
majbrittkjeldahl.lassen@silkeborg.dk