Skip til hoved indholdet
    Hjem Åens dynamik Søer påvirker vandløbene

Søer påvirker vandløbene

Langs Gudenåen er der 67 store søer, som vandet fra de mange vandløb strømmer igennem. Et godt miljø i søerne er også sundt for vandløbene.

Luftfoto af Brassø, hvor man ser tydelige striber af blågrønalger

Billedtekst: Striber af blågrønalger på Brassø. Algerne sendes fra søen ud i Gudenåen, før den passerer gennem Silkeborg. Foto: Lars Nygaard.

Uklart vand og mindre ilt

Det er også vigtigt for vandløbene at mindske belastningen af søerne med næringsstoffer.

Mange næringsstoffer, især fosfor, giver en kraftig vækst af mikroalger og grøngrumset vand i søerne.

Når det uklare vand strømmer videre ned gennem vandløbene, skygger det for vandplanterne. Og når algerne omsættes, tager det af ilten, til skade for vandløbenes fisk og smådyr.

Om sommeren, når vandet i søerne opvarmes af solen, er iltproblemet i vandløbene neden for søerne særlig stort. Varmt vand kan ikke indeholde så meget ilt som koldt vand.

Ekstra påvirkning

Flere steder langs Gudenåen er der store kunstige kraftværkssøer. De fungerer som ekstra søer, der påvirker vandløbene oven i påvirkningen fra de naturlige søer.

De største kraftværksøer, som sætter deres præg på Gudenåens vand, er Vestbirksøerne og Tange Sø. 

Småt er ikke altid godt!

De store mængder alger fra søerne strømmer videre og gør også vandet uklart i de vandløb, som modtager vandet. Tegning Stig Bachmann Nielsen, Naturplan.

Tegning af blågrønalger af forskellige slags i kolonier som er runde eller trådformede

Gudenåkomitéens Sekretariat - Søvej 1, 8600 Silkeborg

Telefon: 51 44 49 43
majbrittkjeldahl.lassen@silkeborg.dk