Sandstorm under vandet

I de unge åer og bække med stærk vandstrøm opstår der tit kraftig sandvandring. Sandkornene hvirvler hen over bunden og lægger sig i søerne.

Foto af sandet bund i gudenåen ved Tørring

Billedtekst: Her ses store mængder sand på vej ned af Gudenåen ved Tørring, oktober 2016. Foto: Jens Muff Hansen, Naturplan.

Vandløb slides også

De små bække og åer øverst oppe i Gudenåens vandsystem løber hurtigt det første stykke ned ad bakke. De slider på brinkerne og løsriver en masse sand, som de sender afsted ned ad vandløbene.

Ofte kan sandet stryge afsted hen over bunden, omtrent som vi kender det fra sandstorm ved kysterne.

Marker eksporterer sand

Der kommer også sand fra de dyrkede arealer på sandjord langs vandløbene. Sandet skylles især ud om vinteren og foråret, hvor markerne ligger nøgne hen. Før afgrøderne binder jorden, kan pludselige regnskyl skrabe enorme mængder sand ud i vandløbene. Der løber også store mængder sand ud med dræn fra marker.

Effekter af sandvandring

Når sandet når frem til søer og flade strækninger af åen med svag strøm lægger det sig som puder på bunden. Bredvad Sø ved Vestbirk er det mest markante eksempel på sandaflejring i Gudenåen. I dag er søen næsten helt fyldt op med sand, så der kun er en lavvandet sejlrende til kanoer midt i søen.

Sandvandringerne har stor effekt på plante- og dyrelivet. Planterne og fiskenes gydebankerne bliver nemt dækket af sandet, og sandet kvæler de smådyr, der lever mellem sten og grus på bunden af vandløbene.

Video: Viser sand, der "blæses" ned ad åen af vandstrømmen. Optagelser: Jens Muff Hansen, Naturplan.


Vær opmærksom på at YouTube sætter cookies på din computer/tablet/mobil ved afspilning af videoen.