Mere vand i åen

Øget overskud af vand fra nedbøren kan spores i Gudenåen. Undersøgelser tyder på, at vandafstrømningen er steget op mod 20%.

Profil, der viser øget afstrømning gennem tiden

Billedtekst: Vandafstrømningen i Gudenåen vist som 5-årsgennemsnit fra 1920 til 1996. Kurven er baseret på Naturen i Danmark. De Ferske Vande. 2013, s. 82. Se den i større udgave her(pdf).

Øget afstrømning

Grafen oven for viser, at vandafstrømningen i Gudenåen er steget betydeligt, især inden for de seneste årtier.

Fra 1920 til 1995 steg afstrømningen fra 400 til 480 mm om året. Det svarer til 20 %. Samme udvikling kunne også ses i den anden af Danmarks største åer, Skjern Å.

Flere detaljer

En nyere undersøgelse fra Århus universitet tyder dog på, at stigningen i afstrømningen er knap så stor.

Siden 1917 er vandføringen målt ved Åstedbro øverst i hovedløbet mellem Tørring og Vestbirk og ved Tvilumbro i den mellemste del af hovedløbet mellem Resenbro og Tange Sø.

Aarhus Universitet har i 2016 analyseret disse målinger. Universitetet vurderer, at der ikke er tegn på ændringer i vandføringen ved Åstedbro. Længere nede ved Tvilumbro er vandføringen i gennemsnit er steget cirka 10 % på 80 år.

Tendensen til øget vandafstrømning ser altså ud til at blive større, jo længere vi kommer ned i Gudenåens vandsystem.

Du kan se flere detaljer om vandføringen de to steder i boksen neden for.

Tvilum bro og Åstedbro

Grafen neden for viser årsmiddelvandføringen i kubikmeter per sekund (m3/s) i Gudenåen ved Tvilumbro og Åstedbro fra 1917 til 2016. Analyse af tallene har vist, at vandføringen ved Tvilumbro er steget 10 % de seneste 80 år. Ved Åstedbro kan der ikke kan ses forskel på vandføringen (oplysninger fra Århus Universitet, 2016). Du kan se på kortet, hvor Tvilumbro og Åstedbro ligger placeret i Gudenåens vandsystem.

Se grafen i stor størrelse her. (pdf).
Graf, der viser afstrømning ved Tvilumbro og Åstedbro
Kort, der viser placering af Tvilumbro nord for Silkeborg og Åstedbro nord for Tørring