Skip til hoved indholdet
    Hjem Mange funktioner Udfordringer og muligheder

Udfordringer og muligheder

Gudenåkomitéen arbejder med de mange udfordringer og muligheder, der er forbundet med vores brug af Gudenåen.

Gudenåen

En levende å

Gudenåen er med sine 160 km Danmarks længste å, og den er næst efter Skjern Å Danmarks mest vandrige å.

Åen er et naturmæssigt klenodie for Danmark. Den snor sig som et bredt blåt bånd gennem det østjyske landskab, former ådale og giver liv til et utal af søer og enge på sin vej mod havet. Og åen er selv levested for en stor mangfoldighed af vandplanter og dyr.

Vi skal værne om åen - til glæde for os selv og til gavn for naturen og for vandløbets rige kulturhistorie. Der er mange muligheder for at udvikle oplevelser, friluftsliv og turisme langs åen.

Når vandet trænger sig på

Men det er ikke altid enkelt at være nabo til den store å — eller flod, som den med god ret kan kaldes. Det ved de landmænd og beboere langs åen, som har set deres marker, haver eller huse blive ramt af oversvømmelser.

Alt skal gå op

Det er Gudenåkomitéens og Gudenåkommunernes opgave at arbejde med løsninger på de mange udfordringer og muligheder, der er forbundet med brugen af Gudenåen.

Skanderborg Kommune har lavet en lille tegnefilm om de mange funktioner, som vandløbene har, og som der skal tages højde for ved forvaltningen af vandløbene.

Her er Gudenåen

Hele Gudenåsystemet sammen med oplandet til Randers Fjord. Kort: Stig Bachmann Nielsen, Naturplan.

Kort, der viser Gudenåens opland, med alle byerne fra Tørring til Randers, som åen løber igennem.

Vi har — både som naboer og brugere — store forventninger til de funktioner, som åen skal opfylde. Ofte er der modsatrettede interesser og udfordringer knyttet til vores brug af åen. Det er en vigtig opgave at balancere de forskellige interesser, så åen bliver en god å — til glæde og gavn for alle. Tegning: Stig Bachmann Nielsen, Naturplan.

Tegning, der viser alle de roller, som vi forventer, at Gudenåen skal opfylde. Den skal for eksempel kunne aflede vand, være rig på planter og dyr, kunne modtage spildevand, have et rent miljø og være et godt sted for friluftsliv og naturoplevelser

Tegning, der viser alle de roller, som vi forventer, at Gudenåen skal opfylde. Den skal for eksempel kunne aflede vand, være rig på planter og dyr, kunne modtage spildevand, have et rent miljø og være et godt sted for friluftsliv og naturoplevelser

Gudenåen på vej gennem enge og moser lige før, den når til Vorvadsbro.

Gudenåen på vej gennem enge og moser

Gudenåkomitéens Sekretariat - Søvej 1, 8600 Silkeborg

Telefon: 51 44 49 43
majbrittkjeldahl.lassen@silkeborg.dk