Skip til hoved indholdet
    Hjem Flodens munding Åen og havnen

Åen og havnen

Randers Havn er Danmarks eneste flodhavn, og havnen er den største arbejdsplads med direkte tilknytning til Gudenåen og Randers Fjord.

Havnen i Randers

Billedtekst: I følge oplysninger fra Randers Havn har havnens arbejdspladser en produktionsværdi på 1,6 mia. kr. og de skaber indkomster for næsten 800 mio. kr. om året. Foto: Stig Bachmann Nielsen, Naturplan.

En vigtig arbejdsplads

Cirka 600 personer er ansat på virksomheder, som er afhængige af havnen og dens service, og der er yderligere 600 personer ansat i erhverv, som kan føres hen til aktiviteter på havnen.

Randers Fjord og Inderfjorden er lavvandet. Men fordi sejlrenden hele tiden holdes ved lige med opgravninger kan selv store skibe nå ind til havnen. Den største dybgang på skibene er 6 meter.

Havnen og oversvømmelserne

Oversvømmelser i deltaet har stor negativ betydning for havnen og de virksomheder, der ligger tættest på kajerne.

Hvert fjerde år skal omkring 35.000 m3 sand fjernes for at vedligeholde sejlrenden og havnebassinerne.

Noget af sandet kommer ud med Gudenåen. Men det meste af sandet bliver sandsynligvis ført ind fra fjorden med strømhvirvler skabt af vind og skibe.

Miljøindsats

Det oprensede materiale fra sejlrenden har et højt indhold af organisk stof og forhøjede koncentrationer af tungmetaller og miljøfremmede stoffer. Materialet bliver deponeret på land i spulefelter, så det ikke påvirker vandmiljøet.

 

 

Billede af kraftværket ved havnen med flisdynger foran

Kraftvarmeværkets 127 meter høje skorsten er varetegn for Randers Havn. Hvert år afbrændes 240.000 tons flis, som bringes til værket med fragtskibe. Foto: Jens Muff Hansen, Naturplan.

Gudenåkomitéens Sekretariat - Søvej 1, 8600 Silkeborg

Telefon: 51 44 49 43
majbrittkjeldahl.lassen@silkeborg.dk