Skip til hoved indholdet
    Hjem Vision og handling Konference om Gudenåplanen

Konference om Gudenåplanen

- Naturplan for Gudenåen og Randers Fjord

Kan Gudenåen og Randers Fjord gøre en forskel i biodiversitets-, vandmiljø- og klimakrisen og samtidig gøre mulighederne for friluftsliv endnu bedre? Det mener Gudenåkomitéen, som har taget initiativ til, at der skal udarbejdes én samlet Gudenåplan.

Gudenåen er som Danmarks længste å, og med Randers Fjord som et unikt delta og fjordområde, et helt særligt område.

Nutidens udfordringer indenfor biodiversitet, vandmiljø og klima skal løses med langsigtede og fremsynede tilgange, hvor ådalene skal være en central del af løsningen – det er essensen af Gudenåplanens ambition.

Gudenåplanens perspektivområder er Gudenåens hovedløb og Randers Fjord samt den landskabelige ådal, som i gennemsnit dækker en ca. 2 km bred korridor langs Gudenåen.

Gudenåkomitéen inviterer til politisk konference for at få en bred politisk drøftelse af hvordan klima-, vandmiljø- og biodiversitetskriserne kan løses med udgangspunkt i Gudenåen og Randers Fjord. Konferencen er målrettet politikere i både byråd, folketing og EU-parlamentet. Konferencen åbnes af Miljøministeren  sammen med Gudenåkomitéens formand.

Gudenåkomitéen har indbudt en række eksperter til at give deres syn på udfordringer og løsningsmuligheder med udgangspunkt i Gudenåplanen og dens visioner. 

Der vil på konferencen være faglige indlæg fra følgende eksperter:

  • Forperson for Biodiversitetsrådet, Signe Normand
  • Administrerende direktør, SEGES Innovation, Tom Heron
  • Professor i Landskabsarkitektur og planlæg, Københavns Universitet, Henrik Vejre
  • Direktør i Friluftsrådet, Winnie Grossbøl
  • Professor ved Institut for Ecoscience, Stiig Markager  

Programmet opdateres løbende.

Konferencen afholdes i Jysk Musik Teater, Papirfabrikken 80, 8600 Silkeborg, fredag d. 6. september 2024 fra 9-14. 

Gudenåkomitéens Sekretariat - Søvej 1, 8600 Silkeborg

Telefon: 51 44 49 43
majbrittkjeldahl.lassen@silkeborg.dk