Model kan give overblik

Indsatsen for miljøet og effektiv klimatilpasning kræver overblik. Det kan man få med hjælp fra en virtuel Gudenåmodel.

Tegning, der viser brug af model over Gudenåen på skærm

Billedtekst: At få åen op på skærmen kan hjælpe med til at finde gode løsninger på fremtidens miljø- og klimaindsats. Tegning: Stig Bachmann Nielsen, Naturplan.

Del af EU’s klimatilpasningsprogram

Gudenåkommunerne har fået EU støttemidler til en digital model af hele Gudenåens opland i samarbejde med Region Midtjylland.

Det er planen at begynde på at udvikle modellen i løbet af 2017.

Modellen fodres med viden om terræn, jordbund, nedbør og vandløbenes størrelser mv. i hele Gudenåens opland.

Når modellen er færdig kan man vurdere effekten af forskellig mængde nedbør og de muligheder der er for at optimere klimaindsatsen i oplandet.

Det vil sige - hvordan man bedst kan gøre Gudenåen klar til fremtidens klimaændringer.