Vorup Enge - genskabte våde enge til glæde for miljø og natur

Et af de bedste områder, hvor du kan opleve de genskabte våde enge i den nedre del af Gudenådalen, er Vorup Enge.

Kort, der viser placering af Vorup Enge vest for Randers

Vorup Enge ligger langs sydsiden af Gudenåen mellem motorvej E45 og banebroen i Randers.

Der er stier ud i engene og fra to tårne er der et godt overblik over de lavvandede søer og det rige liv af fugle, som udfolder sig, når vandet breder sig ud over ådalen og deltaet.

I en pavillon ved banen mod øst er der en udstilling om engene og den store betydning de har for miljøet og for naturen.

Som det første sted i Danmark blev der i 2010 udsat bisonokser i Vorup Enge. Bisonokserne græsser engene, for at de ikke skal gro helt til i tagrør og pil.

Der er adgang til stierne i Vorup Enge fra Randers Regnskov og fra den østlige rasteplads ved motorvej E45.