Vestbirksøerne - sand, vandkraft og brusende flod

Vestbirksøerne er eksempler på store opstemmede kraftværksøer langs Gudenåen.

Kort, der viser placering af Vestbirksøerne

Sandvandring har næsten fyldt den sydligste af kraftværkssøerne, Bredvad Sø, helt op. Høje sumpplanter er godt i gang med at indtage søen. Der er kun en smal rende i midten, hvor kanoer kan passere.

I nordenden af Bredvad Sø er der bygget et stryg, som får noget af vandet fra de opstemmede søer.

Fra stryget løber vandet videre gennem Gudenåens oprindelige leje vest for kraftværkssøerne. Under Den genfundne Bro ved banestien tumler vandet som en brusende strøm ned gennem slugten.

Oppe fra broen kan du være heldig at se store ørreder stå på lur efter bytte. Ørrederne har på få år indtaget de nye gydepladser med grus, som er lagt ud i vandstrømmen.

Gå også en tur ned til Vestbirk Vandkraftværk for enden af kanalen nord for søerne. Her samles alt vandet igen i en stor flod, før det løber videre ned mod Vorvadsbro.