Silkeborg - fiskerigt stryg med klart vand

Ved broen på havnen i Silkeborg er Papirfabrikkens opstemning nedlagt og vandet strømmer ned over et stort stryg ud mod Silkeborg Langsø.

Kort, der viser placering af stryget gennem Silkeborg midt i byen

I stryget er der en stor rigdom på fisk. Man ser tit en søørred eller to, der står på lur neden for broen, og der er filmet gedder på og til 10 kg i strygets huller.

Promenaden langs caféerne og restauranterne neden for stryget er også en tur værd.

Her ser man i al sin klarhed resultatet af vandremuslingernes filtrering af vandet. Ofte kan man skimte selve bunden af åen, selvom vandet er flere meter dybt. Det var umuligt for få år siden.

I det krystalklare vand står store mængder småfisk og nipper af smådyr og andre spiselige ting, som hvirvles op af stryget. De fleste småfisk er løjer, men du kan også se aborrer — og de mest rødøjede fisk er skaller.

Vandplanterne har også bredt sig efter at vandet er blevet mere klart. Langs promenaden er der flere steder lange ranker af hjertebladet vandaks, som får masser af sollys i åen.

Vandremuslingerne, som først har indtaget åen for få år siden, sidder overalt på pæle i havnen og på bunden af stryget — men de er små og lidt svære at se gennem vandet.

Filmen viser løjer i store flokke neden for stryget. Fiskene nipper småting i vandet, mens du er på café langs promenaden. De små rødøjede fisk, som ind imellem smutter forbi, er skaller. Optagelser: Jens Muff Hansen, Naturplan.

Vær opmærksom på at YouTube sætter cookies på din computer/tablet/mobil ved afspilning af videoen.