Voervadsbro - genskabt gydeplads for søørred

Ved Vorvadsbro udfolder Gudenåen sig i en rivende strøm hen over den grusede bund.

Kort, der viser placering af det naturlige stryg gennem Vorvaedsbro

Under det hvirvlende vand er der af sig selv gendannet masser af fine gydebanker for ørreder, siden opstemningen ved Vilholt Mølle blev fjernet i 2007. Her finder man nogle af de største tætheder af ørredyngel i Danmark og her slår en stor del af Mossø’s berømte søørreder deres første slag med halen.

Du kan standse op og snakke lidt med åen på broen i Vorvadsbro, eller tage hen til kanoernes landingsplads over for krobygningen langs vejen mod Østbirk. Her er der mere fred for biler.

Grusvejen nordpå op langs østsiden af åen fører ned mod Vilholt Mølle, som ligger cirka 1300 længere nede ad vandstrømmen.

Der er mange private arealer langs åen, som man ikke må forstyrre, og du kan ikke komme ind på selve møllen.