Tangeværket - elværk og spærring for fisk

Tangeværket er i dag den vigtigste spærring for fisk i Gudenåens hovedløb.

Kort, der viser placering af Tange Sø mellem Ans og Bjerringbro

En tur ned til afløbet fra elværket neden for opstemningen giver et godt indtryk af de vanskeligheder laks og havørreder står over for.

Det er ikke nemt for fiskene at finde vej op eller ned gennem den mere end 100 meter lange fisketrappe, som fører rundt om elværket. Det skyldes bl.a., at der kommer for lidt vand ned gennem fisketrappen i forhold til hovedstrømmen.

Undersøgelser har også vist, at den lange vej gennem Tange Sø ud mod havet er rigtig farlig for de små ungfisk af både havørred og laks. Minimum 85 % dør, uanset hvor de sættes ud i søen. Det er primært gedder, skarv og fiskehejre, som æder ungfiskene, inden de finder vej gennem søen.

Oven for opstemningen er der et godt udsyn over Tange Sø, som strækker sig op mod 10 km videre hen i ådalen. 

På bunden af søen ligger de vigtigste af Gudenålaksenes gydepladser. Da værket blev bygget i 1921, blev laksene hindret i at gyde, og de uddøde på få år.

I dag diskuteres det fortsat, om Gudenåen skal retableres ved at nedlægge elværket og elværkssøen, eller om der kan findes andre løsninger, som både bevarer eldriften og giver fiskene fri passage i åen.

På elværket er der en spændende udstilling om strømproduktionen.