Klostermølle - vandkraft, fiskepassage og naturlige oversvømmelser

Ved Klostermølle i vestenden af Mossø kan du studere mølle- og industrikultur omkring den tidligere pap- og papirfabrik.

Kort, der viser placering af Kooster Mølle i vestenden af Mossø

1,5 km oppe ad kanalen (”Den Tvungne Å”) ligger riværket. Her holdt man førhen vandet inde i kanalen med en barriere af ris (grene), så der kom mest muligt vand ned til møllen.

I dag løber en stor del af vandet ved riværket igen ind det gamle åleje (”Den Døde Å”). Det betyder, at søørreder fra Mossø kan komme op forbi møllen og gyde i åen. Fisketrappen for enden af kanalen nede ved møllen er et flot syn, men den er ikke særlig effektiv. Så kanalen er No Go for ørrederne.

Store flader på engene ud for Klostermølle dækkes af vand ved kraftig regn og i perioder med afsmeltning. Det er et godt eksempel på den naturlige dynamik mellem åen og dens omgivelser, hvor åen ind imellem går over sine bredder og afsætter næringsstoffer på engene.

Fra fugletårnet for enden af den gamle tørrelade er der vidt udsyn over engene. Tag derop i det tidligere forår og nyd synet af de enorme oversvømmelser, som ikke skader nogen men er til gavn for miljøet — og alle de mange vandfugle.