Kort, der viser placering af GUdenåens kilder ved Tinnet Krat nordvest for Tørring
Ved kilderne kan du ser Gudenåens vand springe ud af jorden øverst oppe ved Tinnet Krat, før åen tager de første spæde skridt ned mod havet.

Men det er imponerende, så hurtigt vandet samler sig. Kun få meter fra kilden løber vandet afsted som en lille bæk.

Gå eventuelt en tur på stierne ned gennem ådalen til en af de første vejbroer over den unge Gudenå. Allerede her strømmer den afsted som en rigtig å.