Bjerringbro - oversvømmelser i byen

Bjerringbro er et af de steder langs Gudenåen, hvor oversvømmelser for alvor kan true veje og boligområder.

Kort, der viser placering af steder udsat for oversvømmelser i Bjerringbro

På grund af en bedre vandkvalitet, og fordi vandremuslinger de senere år har indtaget åen og filtrerer løs på vandet, er vandet blevet mere klart.

Det har givet flere vandplanter, som fylder godt op i åen sidst på sommeren. I perioder med kraftig regn kan de mange planter få vandet til at gå over bredderne.

For at undgå uønskede oversvømmelser er der siden 2007 indført miljøvenlig slåning af vandplanterne, når der er behov for det.

Fra broerne og stierne langs med åen kan du komme tæt på de artsrige skove af vandplanter med mange arter vandaks.

Når vandplanterne slås, sker det i en strømrende midt i vandløbet. Planterne langs siderne ikke bliver rørt. Ofte kan man se strømrenden som en kortslået ”plæne” midt i vandløbet sidst på sommeren.