Hvorfor regler?

Sejladsreglerne for Gudenåen bestemmer, hvor man må sejle og hvordan sejladsen skal foregå.

Foto af båd, der sejler på Julsø forbi Himmelbjerget

Billedtekst: Motorbåd på Julsøtur ud for Himmelbjerget. Foto: Lars Nygaard. 

Alle skal kunne være der

Sejladsreglerne skal sikre, at brugerne af Gudenåen ikke falder over hinanden, og at sejladsen ikke forstyrrer lokale beboere, andre gæster og naturen langs åen.

Nogle søer og vandløb er roligvande, hvor motorbåde ikke må komme, og af hensyn til fugle må man ikke sejle i rørskovene.

Der er også regler for, hvor hurtigt man må sejle.

Læs mere om sejladsreglerne på Gudenåkommunernes fælles sejladshjemmeside. 

Udlejningssejlads

Gudenåkomitéen står bag den ordning, der regulerer udlejningssejladsen. For at kunne udleje fartøjer til sejlads i Gudenåsystemet, skal man godkendes som udlejer og have koncessioner til det antal fartøjer, man vil udleje. Det er kommunerne langs Gudenåen, der udsteder tilladelser til udlejerne.

Du kan læse mere om udstedelse af tilladelser her

Antallet af koncessioner afpasses efter, hvor mange både vandløbene og søerne kan tåle, før trafikken og forstyrrelserne bliver for store.

Reglerne skal overholdes

Motorbåde skal registreres og bære et synligt nummer for at må søsættes i Gudenåsystemet.

Registreringerne og tildeling af numre styres via Gudenåkommunernes fælles sejladshjemmeside, der bl.a. rummer det fælles bådregister.

Læs mere på sejladspaagudenaaen.dk

Kommunerne og politiet fører kontrol med, at sejladsreglerne og registreringsreglerne bliver overholdt.