Nye løsninger er vejen frem

Sammen med Aage V. Jensens Naturfonde er der genskabt flere store vådområder langs Gudenåen mellem Randers og Langå.

Foto af åen, som løber ind og breder sig over våde enge

Billedtekst: Her må åen gerne gå over sine bredder! Foto: Foto: Hanne Wind-Larsen, Randers Kommune.

Mødet mellem å og hav

At bo ved åens munding ved Randers er en særlig udfordring.

Her har Gudenåen gennem århundreder aflejret sand og mudder og opbygget et stort delta ud mod Randers Fjord.

Når det blæser fra øst strømmer vand fra Kattegat ind og blokerer åens udløb. Det giver store oversvømmelser ved Randers og langt op i ådalen. Nogle gange helt til Langå, som ligger mere end 10 km længere inde i land.

Åens spændetrøje er fjernet

Hvordan løser vi håndteringen af de store oversvømmelser i deltaet?

I stedet for at bygge nye og større dæmninger er åen sluppet fri. Det er sket i et samarbejde mellem lokale lodsejere, Aage V. Jensens Naturfonde, Randers Kommune og det tidligere Århus Amt.

Godt for natur og miljø

Fra kun at være et problem er oversvømmelserne i deltaet vendt til også at være noget positiv — til glæde for naturen, miljøet og friluftslivet.

Tidligere afvandet landbrugsjord er omdannet til ny natur med enge og søer, hvor vandet igen kan brede sig uden at gøre skade. De våde områder renser åens vand for næringsstoffer til gavn for miljøet i Randers Fjord. Der er skabt nyt liv med masser af ænder, gæs og lappedykkere. Og hvor der før var privat og ingen adgang, kan folk i dag komme ud og opleve den enestående ”vandnatur” på nye stier rundt om i ådalen.

Havnen i Randers

Men vådområderne er ikke den fulde løsning. Der er stadig store udfordringer med oversvømmelser ved havnen og de lavtliggende boligområder ned mod åen i Randers.

Vådområder

Kort, der viser de nye vådområders placering i ådalen mellem Randers og Langå

Her ser du de nye vådområder, ”Gudenåengene”, som er genskabt i deltaet og ådalen mellem Randers og Langå.

Randers Kommune, Århus Amt og Aage V. Jensens Fonde har stået for naturgenopretningen.

De viste vådområder er genskabt fra 2004 til 2016. I alt er der genskabt 4 km2 vådområder (400 ha).

Der er også nedlagt 2,7 km2 pumpelag (270 ha), hvor flere ejere var fælles om at drive afvandingspumper, og der arbejdes stadig på at slippe vandet fri andre steder i ådalen.

Kort: Stig Bachmann Nielsen, Naturplan.