Tekniske rapporter

Der ligger mange rapporter til grund for kommunernes forvaltningen af Gudenåen. De omhandler både natur, miljø og klimatilpasning.

Undervandsfoto, der viser planter og småfisk i Remstrup Å i Silkeborg

Billedtekst: Udsigt hen gennem Remstrup Å i Silkeborg, med småfisk og vandplanter i efterået 2016. Foto: Jens Muff Hansen, Naturplan.

Du kan se en oversigt over mange forskellige tekniske og faglige publikationer om Gudenåen på Gudenåkomitéens hjemmeside.

Find publikationerne her