Et godt vandmiljø

Gudenåkomitéen rådgiver Gudenåkommunerne om natur, miljø og klima og forvalter sejladsen.

Randers Fjord set fra luften

Billedtekst: Alt vandet fra Gudenåen samles i Randers Fjord, før det løber videre ud i Kattegat. Foto: Lars Nygaard.

Beskyttelse og benyttelse

Gudenåkomitéen rådgiver Gudenåkommunerne, så de kan forvalte Gudenåen og dens vandsystem på en ensartet og hensigtsmæssig måde.

Formålet er at sikre en god beskyttelse og benyttelse af åen på tværs af kommunegrænserne.

Koordinerer indsatsen for Randers Fjord

Gudenåkomitéen er vandoplandsstyregruppe (VOS) for Randers Fjord.

Det vil sige styrende organ for etablering af vådområder, som kan fjerne næringssalte (kvælstof og fosfor) i de 13 kommuner, som leder vand ud til fjorden — direkte eller indirekte gennem udløb fra Gudenåen.

Formålet med at fjerne næringssaltene er at sikre et godt miljø i Randers Fjord.

Natur, klima og sejlads

Gudenåkomitéen rådgiver om klimatilpasning og formidler viden om det unikke plante- og dyreliv, som findes i Gudenåen. Åen er især kendt for sin rigdom på vandplanter, som er enestående ikke kun for Danmark men også på europæisk plan.

Desuden styrer Gudenåkomitéen ordningerne med udlejning af kanoer og andre både på Gudenåens vandløb og søer.

Grundlag for naturoplevelser

En rig natur, et sundt miljø og en god forvaltning af åen og sejladsen er et vigtigt grundlag for naturoplevelser, friluftsliv og turisme langs Gudenåen.

Arbejdet med at udvikle de rekreative muligheder blev i 2015-16 overført fra Gudenåkomitéen til Gudenåsamarbejdet.