En lang å kræver samarbejde

Gudenåkomitéen er nedsat af Gudenåkommunerne. Formålet er at få en fælles forvaltning af Gudenåens 160 km løb gennem Østjylland.

Salten langsø

Billedtekst: Samarbejdet om Gudenåens vandsystem begyndte i 1970'erne. Foto: Jens Muff Hansen, Naturplan.

Gudenåkomitéen før...

Ved Gudenåundersøgelsen i 1973-75 blev der nedsat et Gudenåudvalg med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og alle amter og kommuner langs åen.

Udvalget blev senere afløst af den første Gudenåkomité, som bestod af en amtsrådspolitiker fra hver af de tre Gudenåamter. Som medlemmer sad også en kommunalpolitiker udpeget af kommuneforeningen i de tre amter og en tekniker fra hvert amt.

... og nu

Ved kommunalreformen i 2007 blev amterne nedlagt og mange kommuner i Danmark blev slået sammen og fik ændret deres grænser. Det betød også en ændring af Gudenåkomitéen.

Komitéen består i dag af en politiker fra hver af de syv kommuner langs Gudenåens hovedløb — det vil sige Horsens, Hedensted, Skanderborg, Silkeborg, Favrskov, Viborg og Randers kommuner. De resterende 6 kommuner, der har vand, der løber til Gudenåen, kan blive medlem af komitéen, hvis de ønsker det.

Gudenåkomitéens daglige sekretariat er placeret hos Silkeborg Kommune — midtvejs mellem Gudenåens udspring og udløbet i Randers Fjord.

Se mere om Gudenåkomitéen